L'Aula Musical

Una mica d'història...

Del Primer Fòrum de Ciutat Educadora es desprèn la necessitat de donar cobertura a estudis musicals en el municipi. Alhora, el sector pares del Consell Escolar de l’antiga Escola Ruiz Giménez (actualment Escola La Vila) manifesta a la finalització del curs escolar 2007-2008 la seva voluntat de poder oferir per part de l'AMPA d'aquest centre aquesta formació musical dins les pròpies instal·lacions del recinte escolar, assumint aquest centre la cerca del professorat adient i competent per impartir la formació musical a l'alumnat interessat.

L’activitat de l’esmentada Aula s’inicià el curs 2008/09 obert a l’alumnat de la pròpia escola. El curs 2009/10 s’obrí a tots els interessats, dins el municipi i fora d’ell.

A la finalització del curs escolar 2013/14 es desvincula de l’AMPA de l’escola i es crea l’Associació AULA MUSICAL de Palamós LA VILA. Amb aquest pas es consolida la presència d’una entitat de Palamós que dóna cobertura a la manca d’una escola de música municipal que imparteixi els estudis curriculars/lliures de l’art de la música.

Objectius:

Tal com consta als Estatuts de constitució, l’Aula Musical de Palamós la Vila té com a objectius:

- Impartir ensenyaments musicals

- Organitzar audicions musicals al municipi

- Difondre la cultura musical

I per tal d'assolir els esmentats objectius, l'associació portarà a terme les següents activitats:

- Classes de llenguatge musical

- Classes de diferents instruments

- Agrupacions corals infantils i d'adults

- Organitzar actes musicals al municipi, d'àmbit municipal o supramunicipal

- Organitzar i fer seguiment de grups musicals.