Piano, teclats i baix elèctric

Piano, teclats

Professor: 

Les classes de piano clàssic o modern, en cas de tenir un bon nivell de piano clàssic, són individuals realitzades en sessions de 45 minuts. L'aprenentatge és a partir d'exercicis guiats pel professor amb qui es trien temes musicals que siguin del nivell adequalt i del gust de l'alumne/a.

El professor suggirirà els llibres que calgui comprar en cada cas.

Baix elèctric

És l'instrument base dels conjunts musicals de tot tipus. Cal disposar de l'instrument ja que l'aula musical no disposa d'aquest instrument per a poder-lo deixar.

Per dubtes o aclariments, podeu contactar amb nosaltres per e-mail (aulamusical.lavila@gmail.com) o bé per telèfon al 639.53.80.49 (Lourdes) a partir de les 17h.