Violí i viola

Violí i viola

Professora: 

El violí és molt bon instrument per a la formació musical de l'oïde. Cal disposar d'un violí de mida adequada a l'alumne/a. La professora donarà les instruccions sobre el llibre a comprar en cada cas.

Per dubtes o aclariments, podeu contactar amb nosaltres per e-mail (aulamusical.lavila@gmail.com) o bé per telèfon al 639.53.80.49 (Lourdes) a partir de les 17h.