Web antiga

PLA DE FUNCIONAMENT

Justificació del Projecte

Actualment el municipi de Palamós no pot atendre a les necessitats educatives musicals dels seus ciutadans des de l’àmbit públic pel fet que no hi ha cap escola municipal.

Tampoc és possible atendre a les necessitats educatives d’altres inquietuds artístiques com ara de tipus dansa o teatre des de l’àmbit públic.

Del Primer Forum de Ciutat Educadora es desprèn la necessitat de donar cobertura a aquesta carència en el municipi.

Alhora, el sector pares del Consell Escolar de l'Escola Ruiz Giménez (La Vila) manifesta a la finalització del curs escolar 2007-2008 la seva voluntat de poder oferir per part de l'AMPA d'aquest centre aquesta formació dins les pròpies instal·lacions del recinte escolar, assumint aquest centre la cerca del professorat adient i competent per impartir la formació musical a l'alumnat interessat.

Objectius

El principal objectiu és poder donar cobertura a les esmentades necessitats educatives musicals a la població de tot el municipi, dins les instal·lacions de l'Escola d'Educació Infantil i Primària Ruiz Giménez, popularment coneguda per Escola de la Vila de Palamós, fora del seu horari lectiu.

Descripció Metodològica

L’activitat educativa musical es du a terme dins l’horari no lectiu, és a dir, en principi a partir de les 16:30h fins les 21:00h, podent prendre també l’àmbit de 12:00h a 15:00h.

La metodologia aplicada és la que oficialment ve marcada pel currículum oficial de la Generalitat de Catalunya. Els professors responsables de les classes acrediten els nivells per poder impartir-les.

Els alumnes, en assolir el nivell adequat per a poder accedir a la prova oficial de nivell seran acompanyats pels seus professors i/o cap d’estudis de l’Aula Musical a la prova d’exàmens al Conservatori Isaac Albéniz de Girona.

Les classes musicals que s’ofereixen en aquest moment són:

 • Llenguatge musical:
 • Nivell 1
 • Nivell 2
 • Nivell 3
 • Nivell 4
 • Instruments:
 • Piano clàssic
 • Piano modern
 • Guitarra clàssica
 • Guitarra elèctrica
 • Flauta travessera
 • Clarinet
 • Saxo
 • Violí
 • Viola
 • Baix elèctric
 • Bateria
 • Formació de cant i educació de la veu
 • Cant coral 6-12
 • Informàtica musical (programes d’edició de partitures, treball amb midi)
 • Cant coral d’adults.
 • Professors:
 • Piano: Agustí Casademont
 • Guitarres: Lourdes Valls
 • Baix elèctric: Agustí Casademont
 • Bateria: Ramón Castillo
 • Flauta travessera: Juli Canal
 • Saxo: Juli Canal
 • Clarinet: Juli Canal
 • Violí: David Morata
 • Cant i formació de la veu: Isa Anglada
 • Coral 6-12 anys: Isa Anglada
 • Coral adults: Lourdes Valls

Beneficiaris

Durant el curs escolar 2008/2009, els beneficiaris a qui ha estat adreçat el projecte com a prova pilot del mateix, ha estat l’alumnat del propi centre escolar Ruiz Giménez. A partir del següent curs escolar 2009/2010, l’objectiu va ser obrir aquest projecte al barri del centre escolar i a exalumnes que havien accedit als estudis d'ESO, aconseguint ampliar l'àmbit d'alumnat.

A partir del tercer curs 2010/2011, un nou repte es va plantejar. L'Aula Musical es va obrir a tot el municipi. Això ha suposat poder oferir el projecte a tots els estudiants de Palamós i als pares i mares.

Es tracta d’un entorn de gran varietat sociocultural, i la voluntat és poder arribar a una gran part de la societat que no té possibilitats d’accedir a uns estudis musicals i instrumentals dins el nostre municipi, fora de classes particulars.

Cal valorar la constant demanda d'estudis musicals que arriba per diferents àmbits: Fòrum de Ciutat Educadora, Consell Municipal de Cultura, Joventuts Musicals de Palamós formulada a diversos/es Regidors/es de Cultura… A partir d'aquest moment en que s'obra a tota la ciutadania palamosina, s’ha d'entendre que el projecte és de gran envergadura i per tant ha calgut la col·laboració de l'Ajuntament, ja que és el projecte més pròxim a una futura Aula Musical Municipal.

Equip Directiu

Està constituït per un òrgan col·legiat format per:

 • Director/a: Lourdes Valls (mestra de música de l'Escola Ruiz Giménez)
 • Cap d'Estudis: Agustí Casademont (coordinador pedagògic de les activitats musicals de l'AMPA Ruiz Giménez i professor de piano i llenguatges musicals.)
 • Secretària: Maika del Caño (coordinadora activitats extraescolars musicals de l'AMPA Ruiz Giménez)

Gestió de l’Aula Musical

El projecte, recollit en les demandes del Fòrum de Ciutat Educadora, dóna resposta a l'esmentada demanda.

A partir del curs escolar 2010/2011, l'Aula Musical Ruiz Giménez està inclosa dins el marc de Ciutat Educadora de l'Ajuntament.

L'Aula Musical és dirigida, coordinada i gestionada conjuntament per l'Escola i l'AMPA Ruiz Giménez. Les activitats i les seves funcions són aprovades pel Consell Escolar.

La gestió organitzativa i pedagògica van a càrrec de la direcció i el cap d’estudis, convocant una reunió a l’inici del curs amb tot el professorat de l’Aula Musical a fi d’establir els objectius, criteris pedagògics i d’avaluació, així com els actes musicals que es realitzaran.

A mig curs es pot establir una segona reunió de seguiment i a final de curs es realitza una nova reunió per a fer la memòria i avaluació del curs així com la preparació i previsió del proper setembre.

Els espais utilitzats es pacten entre la direcció del Centre i la direcció de l’Aula Musical. La gestió econòmica i administrativa va a càrrec de l’AMPA Ruiz Giménez, a través d’una persona responsable de l’Aula Musical.

De totes les seves gestions se’n dóna coneixement al Nucli Impulsor de Ciutat Educadora.

Temporalització

Cada curs l’Aula Musical inicia les seves classes la primera setmana d’octubre i finalitza la darrera setmana de juny, coincidint amb el darrer dia del curs escolar segons el calendari oficial.

Durant el mes de setembre s’elaboren els horaris en funció de les inscripcions realitzades pels alumnes.

Participació ciutadana

Es valora la participació d’entitats musicals com són Joventuts Musicals de Palamós qui ha mostrat el seu interès en fer participar la nova Aula Musical en la Mostra de Joves Intèrprets anual del mes de juny des del primer any de funcionament de l'Aula Musical. Totes aquelles entitats municipals sens ànim de lucre del municipi que com l’Aula Musical participin del mateix objectiu musical, és desitjable de poder establir amb elles contactes i projectes d’interrelació.

Setembre 2013

2013-2014 Aula Musical

Al final d'aquesta pàgina trobareu tots els formularis per fer la inscripció a l'Aula Musical d'enguany.

En aquest espai us informarem de quins instruments, horaris, professors, preus,... regiran aquest curs l'Aula Musical.

Calendari:

Preinscripcions: del 12 de setembre al 19 de setembre de 2013 a l'OAA

Horaris: durant els dies 22 i 23 de setembre els professors es posaran en contacte per telèfon amb vosaltres per tal de concretar i confirmar horaris.

Horaris definitius: El dia 27 de setembre els horaris s’exposaran al taulell de l’escola/ AMPA Ruiz Giménez.

Les classes començaran el dia 1 d’octubre.

A continuació us informem del nom del professorat i el preu de les classes.

Preu:

75€ /mes aprox., dues sessions setmanals (una de llenguatge i una d'instrument).

60€ /mes aprox., per adults, una sessió setmanal.

Professorat:

 • Piano: Agustí Casademont
 • Guitarres: Lourdes Valls
 • Baix elèctric: Agustí Casademont
 • Bateria: Ramón Castillo
 • Flauta travessera: Juli Canal
 • Saxo: Juli Canal
 • Clarinet: Juli Canal
 • Violí: David Morata
 • Cant i formació de la veu: Isa Anglada
 • Coral 6-12 anys: Isa Anglada
 • Coral adults: Lourdes Valls

Horaris:

de dilluns a divendres, de 16:30h a 21:00h, a confirmar amb el professor/a.

Si no us coincideix l'horari, però esteu interessats amb l'activitat, us animem a inscriure-us-hi. Abans de res, el professor de l'instrument desitjat contactarà amb vosaltres amb tal de quedar d'acord en els horaris, o per solucionar-vos dubtes abans de començar.

Estigueu atents a aquest espai per estar-ne informats!

L’Aula Musical Ruiz Giménez compta amb el suport de Ciutat Educadora.

Aquest és el sisè curs escolar que s’imparteixen classes d’instruments musicals fora d’horari lectiu. Des del curs 2011-2012, l’Escola de la Vila i l’AMPA, sota el projecte de Palamós Ciutat Educadora, ofereixen a tots els nens i nenes de Palamós i a tota la gent gran amb esperit jove que té inquietuds musicals, l’oportunitat de realitzar estudis de:

- llenguatge musical (nivells I, II, III i IV)

- instruments: piano clàssic – piano modern – guitarra clàssica – guitarra elèctrica – violí – saxo – clarinet – flauta travessera – baix elèctric – bateria – cant coral – cant i formació de la veu - informàtica musical (informàtica musical (programes d’edició de partitura, treball amb midi)

L'Aula Musical amb la Marató de TVC 2011

Per segon any consecutiu els alumnes de l'escola Ruiz Giménez juntament amb la coral Aula Musical participen dels actes musicals que es celebren a la Gorga el dia 18 de desembre col·laborant amb la Marató de TV3, que aquest any recapta fons per la “REGENERACIÓ I TRASPLANTAMENT D’ÒRGANS I TEIXITS.

Un cop més l'Aula Musical es mostra activa davant actes que organitza el municipi.