Sensibilització musical

Sensibilització musical  *( Només es farà  si hi ha un  grup mínim de 4 alumnes )

Professors: 

L'infant de 3 a 6 anys té una gran capacitat d'experimentar la vida, el món que l'envolta i el món interior.

La música és una eina molt bona per aprendre a expressar sentiments, sensacions, emocions interiors i per aprendre a comunicar-se amb el món exterior, amb la família, i amb els amics.

A l'espai de sensibilització musical gaudirem del plaer que produeixen els sons, coneixerem sons diferents, experimentarem i creixerem en un ambient d'harmonia musical basat en la metodologia Willems.

Inscriu-te ara!