Llenguatge musical

Llenguatge musical  * ( Només es  farà si hi ha un grup mínim de 4 alumnes)

Professors:

Els elements del llenguatge musical que treballem a l'aula: Lectura, escriptura, dictat rítmic, dictat melòdic, intervals, tonalitats, inversions, signes d'expressió, escales, acords, graus i funcions tonals, modes i creativitat musical.

Per dubtes o aclariments, podeu contactar amb nosaltres per e-mail (aulamusical.lavila@gmail.com) o bé per telèfon al 639.53.80.49 (Lourdes) a partir de les 17h.